• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2020

2018

1. Giới thiệu chung Chương trình Đào tạo 
Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
Ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh 
Mã ngành: 8340101
Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)
Quyết định ban hành số 2739: link xem chi tiết  

 2. Mục tiêu Chương trình đào tạo: 
Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, thông thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

2019

1. Giới thiệu chung Chương trình Đào tạo
Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
Ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh 
Mã ngành: 8340101
Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)
Quyết định ban hành số 2739: link xem chi tiết  

 2. Mục tiêu Chương trình đào tạo: 
Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, thông thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.


Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đã ký Quyết định số 511/QĐ-ĐHVL ban hành Quy định về đào tạo trình độ Tiến sĩ. 

Nội dung Quy định xem tại đây.

Quyết định số 1197


You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

Quyết định số 511

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh