• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 2018

1. Giới thiệu chung Chương trình Đào tạo 

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh 

Mã ngành: 8340101

Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)

Quyết định ban hành số 2739: link xem chi tiết  

 

2. Mục tiêu Chương trình đào tạo: 

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, thông thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 

3. Đối tượng tuyển sinh: 

3.1.  Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức;

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác và đã học bổ sung kiến thức;

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

b) Những trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn thuộc ngành đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học;

c) Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý thì phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khỏe để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

3.2.  Các môn thi tuyển

Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi, cụ thể như sau:

a) Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

b) Môn cơ bản của ngành: Kinh tế học đại cương

c) Môn cơ sở của ngành: Quản trị học

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế này hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3.3.   Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm môn Ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm tra nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CPngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

b) Người có điểm cao hơn của môn cơ sở chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

c) Người được miễn thi Ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn Ngoại ngữ.

Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học, trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

 

4. Kế hoạch đào tạo (dự kiến) 

 STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

(Tín chỉ)

Tổng số

LT

TH, TL

Phần I:  Kiến thức chung

7

 

 

1

VTRH 501

Triết học (Philosophy)

4

4

 

2

VPNK 502

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

3

3

 

Phần II: Kiến thức cơ sở ngành

14

 

 

Bắt buộc

6

 

 

1

VQTH 503

Kinh tế học quản trị (Business Economics)

3

3

 

2

VPDL 504

Phân tích định lượng trong kinh doanh

(Quantitative methodology in Business)

3

3

 

Tự chọn (chọn 04 trong 05 học phần)

8

 

 

1

VOBM 505

Hành vi tổ chức (Organizational Behavior)

2

2

 

2

VCCM 506

Văn hóa doanh nghiệp (Corporate Culture)

2

2

 

3

VLDM 507

Nghệ thuật lãnh đạo (Leadership)

2

2

 

4

VELM 508

Luật kinh tế (Economic Law)

2

2

 

5

VFMT 509

Tài chính tiền tệ (Finance and Monetary Theory)

2

2

 

Phần III: Kiến thức chuyên ngành

24

 

 

Bắt buộc

12

 

 

1

VSTM 510

Quản trị chiến lược (Strategic Management)

3

3

 

2

VHRM 511

Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

3

3

 

3

VFNA 512

Quản trị tài chính (Corporate Finance)

3

3

 

4

VTQM 513

Quản trị chất lượng (Quality Management)

3

3

 

Tự chọn (chọn 6 trong 9 học phần)

12

 

 

1

VSPC 514

Quản trị chuỗi cung ứng

(Supply Chain Management)

2

2

 

2

VIBA 515

Quản trị kinh doanh quốc tế

(International Business Management)

2

2

 

3

VCHM 516

Quản trị sự thay đổi

(Change & Development Management)

2

2

 

4

VTME 517

Thương mại điện tử (Ecommerce)

2

2

 

5

VIMM 518

Quản trị marketing quốc tế

(International Marketing Management)

2

2

 

6

VBMM 519

Quản trị thương hiệu (Brand Management)

2

2

 

7

VPMA 520

Quản trị dự án (Project Management)

2

2

 

8

VRIM 521

Quản trị rủi ro (Risk Management)

2

2

 

9

VOPM 522

Quản trị tác nghiệp

(Operations and productions management)

2

2

 

Phần III: Luận văn tốt nghiệp

15

 

 

1

Chuyên đề xây dựng đề cương luận văn

1

 

 

2

Luận văn tốt nghiệp

14

 

 

 

Tổng cộng

60

 

 

Ghi chú: LT = lý thuyết, TH = thực hành, TL = thảo luận


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh