• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. Giới thiệu chung Chương trình đào tạo: 

Tên chương trình: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Ngành đào tạo: Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

Mã ngành: 8810103 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Thời gian đào tạo: 1.5 năm (18 tháng) 

Tên văn bằng tốt nghiệp: Bằng Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (The Degree of Master in Tourism and Travel Managament) 

Bản mô tả Chương trình đào tạo: link xem chi tiết

 

2. Mục tiêu Chương trình đào tạo: 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành theo định hướng ứng dụng có mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức lý luận, thực tiễn và các kỹ năng cần thiết để có khả năng đảm nhận hiệu quả công việc tại nhiều vị trí quản lý cấp cao như: cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp kinh doanh Du lịch, các viện nghiên cứu Du lịch trong và ngoài nước; giảng viên tại các hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong nước và quốc tế; bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu để có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành và các ngành gần khác trong 03 đến 05 năm sau khi tốt nghiệp.

 

3. Đối tượng tuyển sinh: 

Người dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của trường Đại học Văn Lang cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Du lịch tại các trường đại học trong hoặc ngoài nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần: Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện, Thương mại, Việt Nam học, khối ngành kinh tế. Người dự tuyển phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức của ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trước thời điểm xét tuyển.

Chương trình bổ sung kiến thức gồm 04 học phần:

1. Marketing Du lịch

2. Quản trị kinh doanh khách sạn

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam

4. Tuyến điểm du lịch

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác với ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Người dự tuyển phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức của ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trước thời điểm xét tuyển. 

Chương trình bổ sung kiến thức gồm 06 học phần:

1. Marketing Du lịch

2. Quản trị kinh doanh khách sạn

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam

4. Tuyến điểm du lịch

5. Nghiệp vụ hướng dẫn

6. Quản trị dịch vụ bổ sung

 

4. Kế hoạch đào tạo (dự kiến): 

TT

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết/giờ

Bắt buộc/tự chọn

ĐK tiên quyết

ĐK học trước

LT

TH

TT

Học kỳ 1

11

 

 

 

 

 

 

1

1

81PHIL6014

Triết học (Philosophy)

4

60

 

 

BB

 

 

2

1

81MODE7104

Quản trị Khách sạn hiện đại (Modern hospitality management)

3

45

 

 

BB

 

 

3

1

81INTE7044

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (International human resource management)

4

60

 

 

BB

 

 

Học kỳ 2

14

 

 

 

 

 

 

4

2

81SUST7034

Phát triển Du lịch bền vững (Sustainable tourism development)

4

60

 

 

BB

 

 

5

2

81DIGI7113

Hệ sinh thái kỹ thuật số trong ngành Du lịch (Digital Ecosystem in the Tourism Industry)

3

45

 

 

BB

 

 

6

3

81RESE7024

Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh Du lịch (Research methodology and data analysis for tourism business)

4

45

15

 

BB

 

 

7

3

81ECON7053

Kinh tế Du lịch (Economics in tourism)

3

45

 

 

BB

 

 

Học kỳ 3

9

 

 

 

 

 

 

8

4

81TRAV7053

Quản trị lữ hành (Travel Management)

3

45

 

 

BB

Không

 

9

4

81TOUR7063

Marketing điểm đến du lịch (Tourism Destination Marketing)

3

45

 

 

BB

Không

 

10

4

81MODE7104

Phân tích và đánh giá xu hướng ngành du lịch (Analyzing and evaluating trends in tourism industry)

3

45

 

 

BB

Không

 

Học kỳ 4

 

9

 

 

 

 

 

 

Chọn 03/08 học phần

6

 

 

 

 

 

 

11

5

81TOUR7113

Quản trị lễ hội và sự kiện du lịch (Tourism Festival and Event Management)

3

45

 

 

TC

Không

 

12

5

81TOUR7123

Quản trị dự án đầu tư du lịch (Administration of Tourism Investment Projects)

3

45

 

 

TC

Không

 

13

5

81FINA7153

Quản lí tài chính và doanh thu du lịch (Finance and revenue management in tourism industry)

3

45

 

 

TC

Không

 

14

5

81EVAL7163

Đánh giá tài nguyên du lịch (Evaluation Methods of Tourism Resources)

3

45

 

 

TC

Không

 

15

5

81EXPL7183

Khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch (Exploiting Cultural Heritage in Tourism Development)

3

45

 

 

TC

Không

 

16

5

81CULT7193

Văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch (Cultural issues in Tourism management and business)

3

45

 

 

TC

Không

 

17

5

81TRAV7053

Quản lý Nhà nước về du lịch (State Management for Tourism)

3

45

 

 

TC

Không

 

18

5

81ANAL7073

Quy hoạch du lịch (Tourism Planning)

3

45

 

 

TC

Không

 

Học kỳ 5

9

 

 

 

 

 

 

19

4

81TOUR7063

Chiến lược phát triển doanh nghiệp du lịch (Development Strategy for Tourism Companies)

3

45

 

 

BB

Không

 

20

6

81INTE7176

Thực tập (Internship)

6

 

 

315

 

 

 

Học kỳ 6

9

 

 

 

 

 

 

21

6

81PROJ7189

Đề án tốt nghiệp (Project)

9

 

 

405

BB

 

 

 


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh