• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Viện Sau Đại Học

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN SAU ĐẠI HỌC

VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

I. Chức năng của Viện Sau đại học 

Tham mưu và giúp Ban Lãnh đạo nhà trường về tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường theo quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành khác.

II. Nhiệm vụ của Viện Sau đại học 

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu về quản lý chất lượng đào tạo SĐH; phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo SĐH. 

Các nhiệm vụ cụ thể của Viện Sau đại học: 

1. Phối hợp với các Khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo SĐH (thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng SĐH ...) cho các chuyên ngành đào tạo.

2. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các phòng ban chức năng đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh SĐH hàng năm của trường.

3. Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo SĐH.

4. Phối hợp với các đơn vị trong trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

5. Kết hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh SĐH.

6. Thực hiện việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng SĐH.

7. Phối hợp với các khoa chuyên ngành chủ trì việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ theo đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Phối hợp với các khoa chuyên ngành chủ trì việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh tiến sĩ theo đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Chủ trì việc soạn thảo Quy định Tổ chức và Quản lý đào tạo SĐH của Trường.

10. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện Quy định Tổ chức và Quản lý đào tạo SĐH của Trường.

11. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ SĐH.

12. Lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ do trường đào tạo.

13. Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên SĐH và nghiên cứu sinh.

14. Phối hợp với bộ phận quản lý Khoa học hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

15. Đề xuất với Hội đồng Trường chính sách sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo SĐH.

16. Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên các hệ đào tạo SĐH.

17. Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường.

III. Các ngành đang đào tạo trình độ Thạc sĩ:

1. Quản trị Kinh doanh 

2. Kinh doanh Thương mại 

3. Tài chính Ngân hàng 

4. Kế toán 

5. Luật Kinh tế 

6. Quản trị Khách sạn 

7. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

8. Ngôn ngữ Anh 

9. Kỹ thuật Môi trường 

10. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

11. Công nghệ Sinh học 

12. Kiến trúc 

13. Mỹ thuật ứng dụng 

14. Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng 

15. Kỹ thuật Xây dựng

IV. Ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ: Khoa học Môi trường 

V. CBGV/NV Viện Sau đại học 

1. Viện trưởng Viện Sau đại học - TS. Nguyễn Quỳnh Mai 

2. Trợ lý Viện trưởng - TS. Nguyễn Ngọc Duy 

3. Trưởng bộ phận Tuyển sinh - TS. Nguyễn Thanh Hoàng 

4. Nhân viên - ThS. Trần Thị Thanh Thuỷ 

5. Nhân viên - CN. Châu Thanh Ngọc 

6. Nhân viên - CN. Nguyễn Trung Nghĩa 

7. Nhân viên - ThS. Hà Thị Thu Phương 

8. Nhân viên - CN. Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh 

V. Thông tin liên hệ Viện Sau đại học 

Địa chỉ: Viện Sau đại học (2.01), Toà nhà A, 69/68 Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

Số điện thoại: (028) 7101 6869 

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. 

Giờ làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7. Sáng từ 07:30 đến 11:30, chiều từ 13:00 đến 17:00. 


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh