• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tài chính ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2022

1. Giới thiệu chung Chương trình Đào tạo 

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng 

Mã ngành: 8340101

Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng (Master of Business Administration)

Bản mô tả Chương trình đào tạo: link xem chi tiết 

Đề cương chi tiết Chương trình đào tạo: link xem chi tiết 

2. Mục tiêu Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Văn Lang được xây dựng hướng tới tính ứng dụng, tiên tiến và hiện đại với những nội dung cập nhật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng kết hợp với phương pháp giảng dạy khơi gợi tư duy, giúp cho học viên hình thành các kiến thức chuyên sâu và toàn diện. Học viên sau khi tốt nghiệp được kỳ vọng là những doanh nhân thế hệ mới, lãnh đạo, và chuyên gia có tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng hoạch định, khả năng dẫn dắt sự thay đổi; và vận dụng hiệu quả kiến thức vào việc quản lý các công việc thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế, định chế tài chính.

3. Đối tượng tuyển sinh 

a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành Tài chính - Ngân hàng ở các trường đại học trong nước hay nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành Tài chính - Ngân hàng gồm:

+ Tất cả các ngành thuộc khối ngành kinh tế như kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế học.

+ Đối với sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi, phải học bổ sung một số học phần để có kiến thức tương đương với bằng đại học đúng ngành đào tạo. Chương trình bổ sung kiến thức gồm 03 học phần:

1. Tài chính - Tiền tệ (Finance – Money): 30 giờ (02 tín chỉ)

2. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại (Commercial Banking Operations) hoặc Ngân hàng thương mại (Commercial Banking): 45 giờ (03 tín chỉ)

3. Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance): 30 giờ (02 tín chỉ)

c. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

4. Chương trình đào tạo 

a. Khái quát chương trình:

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ điều hành cao cấp Tài chính – Ngân hàng gồm có 60 tín chỉ, bao gồm:

  • Phần kiến thức chung: 07 tín chỉ
  • Phần kiến thức cơ sở: 17 tín chỉ
  • Phần kiến thức chuyên ngành: chọn 01 trong 04 định hướng (21 tín chỉ)
  • Thực tập tốt nghiệp: 6 tín chỉ
  • Đề án tốt nghiệp: 9 tín chỉ

Yêu cầu luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luận văn phải thể hiện được sự vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức mà học viên đã được trang bị trong quá trình học tập.

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo:

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

Tổng số

LT

TH, TN, TL

Phần I: Kiến thức chung

 

 

 

81PHIL6014

Triết học

Philosophy

4TC

60

 

81REME6023

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

3TC

45

 

Phần II: kiến thức cơ sở (17TC)

 

 

 

Các học phần bắt buộc

 

 

 

 81PEFB7033

Chuyên  đề Kinh tế học về Tài chính & Ngân hàng

Proseminar in Economics of Finance & Banking

3TC

45

 

81MBFM7043

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Money, Banking and Financial Markets

3TC

45

 

81BHFI7053

Tài chính hành vi

Behavioral Finance

3TC

45

 

81ENPR7063

Tinh thần doanh nhân

Entrepreneurship

3TC

45

 

81QRMF7073

Phương pháp định lượng trong tài chính

Quantitative Research Methods for Finance

3TC

45

 

 

Chọn 01 trong 02 chuyên đề như sau:

 

 

 

81PIFT7083

Chuyên đề công nghệ tài chính

Proseminar in Financial Technology

2TC

30

 

81PCIF7093

Chuyên đề các vấn đề đương đại trong tài chính

Proseminar in Contemporary Issues of Finance

2TC

30

 

Kiến thức chuyên ngành (21 tín chỉ)

 

 

 

Các học phần tự chọn: tự chọn 01 trong 04 nhóm định

 

 

 

Định hướng quản trị tài chính cao cấp

 

 

 

81SERD7173

Chuyên đề thiết kế nghiên cứu

Seminar in Research Design

3TC

45

 

81LEFI7113

Nghệ thuật lãnh đạo trong tài chính

Leadership in Finance

3TC

45

 

81BHRM7123

Hành vi tổ chức và Quản trị nhân sự trong các định chế tài chính

Organizational Behaviors and Human Resources Management in Financial Institutions

3TC

45

 

81INMA7133

Quản trị đổi mới sáng tạo

Innovation Management

3TC

45

 

81OPEX7143

Mô hình tối ưu vận hành

Operational Excellence

3TC

45

 

81FIIS7153

Hệ thống thông tin tài chính

Financial Information Systems

3TC

45

 

81FIMA7163

Quản trị tài chính

Financial Management

3TC

45

 

Định hướng tài chính doanh nghiệp

 

 

 

81SERD7173

Chuyên đề thiết kế nghiên cứu

Seminar in Research Design

3TC

45

 

81PRCF7183

Chuyên đề tài chính doanh nghiệp

Proseminar in Corporate Finance

3TC

45

 

81ENFI7193

Tài chính khởi nghiệp

Entrepreneurial Finance

3TC

45

 

81ENRM7203

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Enterprise Risk Management

3TC

45

 

81MEAC7213

Mua bán và sáp nhập

Mergers and Acquisitions

3TC

45

 

81MINS7223

Hệ thống thông tin quản lý

Management Information Systems

3TC

45

 

81FIMA7163

Quản trị tài chính

Financial Management

3TC

45

 

Định hướng tài chính đầu tư

 

 

 

81SERD7173

Chuyên đề thiết kế nghiên cứu

Seminar in Research Design

3TC

45

 

81PINV7233

Chuyên đề đầu tư

Proseminar in Investment

3TC

45

 

81FUMA7243

Quản lý quỹ đầu tư

Fund Management

3TC

45

 

81VECA7253

Đầu tư mạo hiểm

Venture Capital

3TC

45

 

81PFIP7263

Quản trị tài chính cá nhân

Personal Financial Planning

3TC

45

 

81MINS7223

Hệ thống thông tin quản lý

Management Information Systems

3TC

45

 

81FIMA7163

Quản trị tài chính

Financial Management

3TC

45

 

Định hướng ngân hàng

 

 

 

81SERD7173

Chuyên đề thiết kế nghiên cứu

Seminar in Research Design

3TC

45

 

81ENFI7193

Tài chính khởi nghiệp

Entrepreneurial Finance

3TC

45

 

81BAMA7273

Quản trị ngân hàng

Bank Management

3TC

45

 

81MAFS7283

Marketing dịch vụ tài chính

Marketing in Financial Services

3TC

45

 

81REBA7293

Ngân hàng bán lẻ

Retail Banking

3TC

45

 

81INBA7303

Ngân hàng đầu tư

Investment Banking

3TC

45

 

81PFMI7313

Chuyên đề thị trường tài chính và các định chế tài chính

Proseminar in Financial Markets and Institutions

3TC

45

 

81INTE7326

Thực tập tốt nghiệp

6TC

 

 

81THES7339

Đề án tốt nghiệp

9TC

 

 

Tổng cộng

60TC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2021

Quyết định ban hành số 124A: link xem chi tiết


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh