• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Kỹ thuật Môi trường

THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023-2024

Về mức học phí áp dụng đối các Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ với Khoá 13 (đợt tuyển sinh 2024) 

Mức học phí áp dụng chung cho toàn khóa học đối với tất cả các ngành dự tuyển (trừ ngành Mỹ thuật ứng dụng) là 80.000.000 đồng (ghi bằng chữ: Tám mươi triệu đồng) hoặc 1.350.000 đồng/01 tín chỉ (ghi bằng chữ: Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng/một tín chỉ).

Về mức học phí áp dụng cho toàn khoá học đối với ngành Mỹ thuật ứng dụng là 100.000.000 đồng (ghi bằng chữ: Một trăm triệu đồng) hoặc 1.670.000 đồng/01 tín chỉ (ghi bằng chữ: Một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng/một tín chỉ).

Học viên có thể nộp học phí theo đợt được quy định (xem chi tiết ở phần Phụ lục của Mẫu đơn đăng ký học bổng đính kèm bên dưới) hoặc nộp học phí theo số tín chỉ hiện tại đã đăng ký của từng học kỳ. Mức học phí Khoá 13 áp dụng cho học viên chính thức, học viên tham gia chương trình Bồi dưỡng Sau đại học, học viên có kết quả không đạt hoặc muốn cải thiện điểm học phần bất kỳ (trừ học phần luận văn/đề án tốt nghiệp) trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc sinh viên tham gia chương trình chuyển tiếp Sau đại học.

Nếu không hoàn tất chương trình đúng thời gian đào tạo tiêu chuẩn của chương trình, học viên sẽ phải đóng 5% học phí toàn khóa cho mỗi đợt (06 tháng) gia hạn đào tạo.

Về mức học phí áp dụng đối các Chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường 

Mức học phí toàn khóa: 136.500.000 đồng (ghi bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

Nghiên cứu sinh nộp học phí theo thông báo của Nhà trường, 02 đợt/năm (xem chi tiết ở phần Phụ lục của Mẫu đơn đăng ký học bổng đính kèm bên dưới). Trường hợp nghiên cứu sinh được gửi đi học một số học phần ở cơ sở đào tạo khác, học phí sẽ được giảm trừ theo mức 1.520.000 đồng/tín chỉ.

Nếu không hoàn tất chương trình đúng thời gian đào tạo tiêu chuẩn của chương trình, nghiên cứu sinh sẽ phải đóng 5% học phí toàn khóa cho mỗi đợt (06 tháng) gia hạn đào tạo.

Các chính sách học bổng Sau đại học

Đối với trường hợp học viên cùng lúc có nhiều chính sách miễn giảm học phí, thì chỉ được chọn một mức chính sách cao nhất để áp dụng.

Chính sách miễn giảm học phí

Giảm 5% học phí cho học viên đóng toàn bộ học phí một lần. Những học viên được nhận học bổng từ 30% trở xuống cũng sẽ được giảm thêm 5% học phí (thực đóng) khi đóng học phí một lần.

Giảm 10% học phí toàn khóa học cho học viên là người dân tộc thiểu số (theo quy định của Nhà nước).

Giảm 10% học phí toàn khóa học cho học viên là con thương/bệnh binh.

Giảm 10% học phí toàn khóa học cho cha/mẹ và con ruột, vợ chồng, anh/chị/em ruột cùng học tại Trường.

Giảm 10% học phí toàn khóa học cho học viên là cựu sinh viên Văn Lang.

Giảm 30% học phí toàn khóa học cho học viên là thương/bệnh binh.

Giảm 30% học phí toàn khóa cho học viên là người khuyết tật (nếu có nguyện vọng).

Lưu ý: Trường hợp cùng thỏa mãn các điều nêu trên, chỉ một chính sách mà học viên được giảm nhiều nhất sẽ được chọn để áp dụng.

Chính sách học bổng đối với học viên các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viên tham gia các chương trình đạo tạo trình độ thạc sĩ có thể nhận được học bổng từ 10 – 100% học phí toàn khóa học, khi đăng ký ứng tuyển học bổng và kèm theo điều kiện cam kết tối thiểu đối với các mức học bổng tương đương (xem chi tiết ở phần Phụ lục của Mẫu đơn đăng ký học bổng đính kèm bên dưới).

Ngoài các chính sách miễn giảm học phí đã nêu trên, học viên nữ, người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số (theo quy định của Nhà nước) được nhận thêm học bổng tương đương 10% học phí toàn khóa khi tham gia chương trình đào tạo Sau đại học các ngành STEM (*) tại Trường Đại học Văn Lang.

(*) Các ngành STEM bao gồm các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán, cụ thể: Công nghệ Sinh học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc.

Chính sách học bổng đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học môi trường

Nghiên cứu sinh có thể nhận được học bổng từ 30% đến 100% học phí toàn khóa khi đăng ký ứng tuyển học bổng và kèm theo điều kiện cam kết đối với các mức học bổng tương đương. 

Ngoài các chính sách miễn giảm học phí đã nêu tại Mục 3, học viên nữ, người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số (theo quy định của Nhà nước) được nhận thêm học bổng tương đương 10% học phí toàn khóa khi tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học môi trường tại Trường Đại học Văn Lang.

Trường hợp vi phạm các cam kết, một số phương án xử lí tùy theo mức độ như sau:

- Học viên và nghiên cứu sinh sẽ không được nhận học bổng trong đợt đóng học phí tiếp theo;

- Học viên và nghiên cứu sinh phải bồi hoàn lại từ 20% đến 50% học bổng đã được nhận.

Nếu người học không thực hiện việc bồi hoàn học bổng khi vi phạm cam kết thì được xem như chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường và chưa được phép nhận bằng thạc sĩ hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.

Thời gian áp dụng

Các chính sách về học phí, chế độ và chính sách tuyển sinh (nêu trên) được áp dụng cho các đợt tuyển sinh Khoá 13 (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 12/06/2024).

Mẫu Đơn Đăng ký học bổng dành cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Chương trình đào tạo Tiến sĩ (đính kèm Phụ lục mô tả, hướng dẫn chi tiết): Học viên và NCS vui lòng truy cập xem thêm tại đây.


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh