• (028) 7101 6869
  • 0933.592.563
  • Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC 2022

(*) Lưu ý: Chỉ áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2022. 

Đối với trường hợp học viên cùng lúc có nhiều chính sách miễn giảm học phí, thì chỉ được chọn một mức chính sách cao nhất để áp dụng.

Chính sách miễn giảm học phí

1. Giảm 5% học phí toàn khóa học cho học viên đóng hết 01 lần.

2. Giảm 10% học phí toàn khóa học cho hai vợ chồng cùng học.

3. Giảm 10% học phí toàn khóa học cho hai anh em cùng gia đình cùng học.

4. Giảm 10% học phí toàn khóa học cho Cựu sinh viên Văn Lang.

Chính sách học bổng đối với Cựu sinh viên Văn Lang (trừ ngành STEM và tốt nghiệp không quá 24 tháng)

1. Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa hoặc đạt loại Xuất sắc được xét tuyển thẳng và học bổng 100% học phí toàn khóa học.

2. Sinh viên tốt nghiệp Á khoa hoặc đạt loại Giỏi được xét tuyển thẳng và học bổng 75% học phí toàn khóa học.

3. Sinh viên tốt nghiệp loại Khá được xét tuyển thẳng và học bổng 30% học phí toàn khóa học.

(*) Chính sách học bổng đối với học viên ngành STEM 

(*) Ngành STEM bao gồm các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán, cụ thể: Công nghệ Sinh học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường và Kiến trúc.

1. Học viên là Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp Thủ khoa hoặc đạt loại Xuất sắc (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và học bổng 100% học phí toàn khóa học.

2. Học viên là Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp Á khoa hoặc đạt loại Giỏi (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và học bổng 75% học phí toàn khóa học.

3. Học viên là Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Khá (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và học bổng 40% học phí toàn khóa học.

4. Học viên khác (bao gồm: sinh viên đã tốt nghiệp tại các Trường Đại học khác, Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Trung bình Khá hoặc đã tốt nghiệp quá 24 tháng) tham gia chương trình đào tạo Sau đại học các ngành STEM tại Trường Đại học Văn Lang được nhận học bổng 30% học phí toàn khoá học.

 


VIỆN SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Tuyển sinh
Hotline
Email
028.7101 6869
0936.651 650
v.sdh@vlu.edu.vn   hotrohocvien.sdh@vlu.edu.vn
Cơ sở chính
Phòng A.02.01, Toà nhà A, Lầu 2, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh